Zadzwoń do nas +48 785 400 401

osiedle sosenki

Oferta kredytowa

Jeżeli nie dysponujecie Państwo wystarczającymi środkami finansowymi aby w krótkim okresie spłacić całe mieszkanie, pomożemy Państwu w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego.

Proponujemy Państwu usługi doradcy kredytowego: Bank PKO S.A.

Oferta kredytowa

Jeżeli nie dysponujecie Państwo wystarczającymi środkami finansowymi aby w krótkim okresie spłacić całe mieszkanie, pomożemy Państwu w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego.

Proponujemy Państwu usługi doradcy kredytowego: Bank PKO S.A.

Zawarcie umowy

Umożliwia zarezerwowanie konkretnego lokalu na określony czas, w którym to ABBE sp k. zobowiązuje się do nie zawierania żadnej umowy rezerwacyjnej ani umowy deweloperskiej dotyczącej przedmiotu rezerwacji jak i zmian ustalonych cen. Podpisanie umowy rezerwacyjnej wiąże się z wpłata zadatku w wysokości 3% wartości lokalu.

Umowa na podstawie której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu wraz z udziałem w gruncie na Nabywcę w zamian za zapłatę. Umowa deweloperska zawierana jest w formie notarialnej wraz z możliwością wpisu roszczenia do księgi wieczystej. Nabywca przed zawarciem umowy deweloperskiej otrzymuje prospekt informacyjny dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego, który zawiera wszystkie dane przewidziane w ustawie zarówno dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego jak i naszej Spółki. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawarciem umowy deweloperskiej (w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego) oraz koszty sadowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i Nabywcę. System płatności jest ustalany zgodnie z harmonogramem danego przedsięwzięcia deweloperskiego (wypłata należnej raty po skończonym etapie). Przekazanie i wydanie lokalu Kupującemu następuje po wpłaceniu pełnej kwoty za przedmiot umowy.

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty bez uprzedzania z ważnych powodów ekonomicznych.

W celu bliższych informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Sprzedaży. Oferta zawiera indywidualne garaże, miejsca postojowe pomieszczenia gospodarcze w realizowanych budynkach jak i w zakończonych inwestycjach. Zaznaczamy, iż w pierwszej kolejności spółka sprzedaje je wraz z mieszkaniami znajdującymi się w aktualnej ofercie.